Mooshinno is Bursanaya! Yaa Horbixi Doona Ma kheyre misa Jawaari?

Reading Time: < 1 minute